Indledning

 1. Medmindre andet specifikt er angivet, gælder følgende vilkår for brug af FAIR Integrations applikation til smartphones  ("App" eller "Appen").

 2. For brugere af app’en gælder: For at bruge Appen er det en betingelse, at du accepterer disse vilkår og samtidig accepterer eller allerede har accepteret FAIR Integrations privatlivspolitik (www.fairintegration.dk/app-privacy-policy). brugerens accept af disse vilkår udgør en bindende aftale mellem brugeren og FAIR Integration, CVR-nr. 41324732, Hammershusvej 60, 3th. 8210 Aarhus V, for brug af Appen ("Aftale om brug af Barrys App").

Om appen og adgang til appen

 1. Appen er en digital service, hvorigennem brugeren har mulighed for at finde oplysninger omkring dansk lov, bureaukrati og kultur. 

 2. Når brugeren vælger sprog og godkender FAIR Integration appens privatlivspolitik, giver brugeren FAIR Integration tilladelse at handle i overensstemmelse med aftalens vilkår. 

 3. App’en registrerer ikke personfølsomme oplysninger om brugeren dvs. brugeren forbliver anonym. 

 4. Appen understøtter de fleste iOS baseret smartphones og Android-baseret smartphones. Dog garanteres det ikke, at vi understøtter en given model. 

 

Funktioner

 1. App’en tilbyder information omkring dansk lov, bureaukrati og kultur på en række udvalgte sprog, herunder dansk, arabisk, somali og persisk. 

 2. Foruden appens primære funktion, er følgende funktioner tilgængelige for brugeren:

  1. valg af sprog

  2. muligheden for at gemme sider til senere brug

  3. valg af skriftstørrelse

  4. en søgefunktion

 

Ændringer

 1. FAIR Integration har til enhver tid ret til at ændre Appens indhold og funktioner. 

 2. Da Appen stilles til rådighed for brugere som den er og forefindes ("as is") og uden vederlag, har FAIR Integration til enhver tid ret til at ændre vilkårene for brug af Appen uden varsel.

 3. De til enhver tid gældende vilkår findes i Appen under Settings.

 

FAIR Integrations ansvar og begrænsninger heri

 1. Appen stilles til rådighed som den er og forefindes ("as is") og Barry giver ingen garantier for, at Appen fungerer på bestemte måder eller kan opfylde de behov, som brugeren måtte have.

 2. Da brugeren gives licens til at benytte Appen uden vederlag, fraskriver FAIR Integration sig alt ansvar for, at Appen fungerer på en bestemt måde eller ikke fungerer. FAIR INtegration har således intet ansvar for tab, som brugeren måtte lide som følge af, at Appen fungerer på en bestemt måde eller ikke fungerer.

 3. FAIR Integration bestræber sig i rimeligt omfang på at sikre, at Appens indhold er nøjagtigt og i overensstemmelse med gældende lov og at enhver publiceret oversættelse svarer til den oprindelige tekst, men FAIR Integration garanterer ikke at  Appens indhold til alle tider er juridisk korrekt, korrekt oversat eller fuldstændigt.

 4. FAIR Integration forsøger at sikre, at Appen normalt er tilgængelig 24 timer i døgnet. FAIR Integration kan dog ikke holdes ansvarlig, hvis Appen ikke er tilgængelig på et givent tidspunkt eller periode. FAIR Integration vil i videst muligt omfang give besøg til brugerne på forhånd, hvis FAIR Integration planlægger drifts eller vedligeholdelsesmæssige foranstaltninger, der nødvendiggør, at Appen er utilgængelig i en længere periode.

 5. I forbindelse med ovenstående fremhæves specifikt, at FAIR Integration ikke kan garantere, at oplysningerne vist i Appen, herunder bl.a. oplysningerne modtaget fra tredjeparter som fx kommuner og organisationer til enhver tid er tilgængelige, nøjagtige og ajourførte. Og FAIR Integration garanterer ikke, at materialet i alle tilfælde er oversat således at oversættelsen svarer til original teksten. 

 6. Appen kan indeholde links til tredjeparters hjemmesider. FAIR Integration fralægger sig ethvert ansvar for, forbindelse til eller godkendelse af disse hjemmesider og er ikke erstatningspligtig i tilfælde af skader eller tab, der skyldes indholdet på disse hjemmesider. Links til andre hjemmesider er kun anført som en service, og FAIR Integration opfordrer til, at brugeren læser retningslinjerne for disse tredjeparts hjemmesider.

 

 Ejendomret til Appen og Appens indhold

 1. Selve Appen og indhold på Appen er beskyttet ophavsretligt og/eller af andre, relevante immaterialretlige bestemmelser. FAIR Integrations navn og logoer tilhører FAIR Integration. Misbrug af disse er ikke tilladt.

 2. Appen må kun benyttes til personlig, ikke-kommerciel anvendelse og med respekt for ophavsrettigheder og andre ejerskabsforbehold. 

 

Behandling af personoplysninger og cookies

 1. Når brugeren benytter Appen, behandler FAIR Integration oplysninger om brugerens adfærd. Denne behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med FAIR Integrations privatlivspolitik  (www.fairintegration.dk/app-privacy-policy), som brugeren også særskilt oplyses om i forbindelse med brug af FAIR Integrations App. Ved at acceptere Aftalen om brug af FAIR Integrations App accepterer brugeren også FAIR Integrations privatlivspolitik, der udgør en integreret del af aftalen. For yderligere oplysninger om FAIR Integrations behandling af brugerens personoplysninger henvises brugeren til FAIR Integrations privatlivspolitik www.fairintegration.dk/app-privacy-policy.

 

 Ikrafttræden og ophøres

 1. Ved at bruge Appen eller ved at klikke på et felt, hvor det fremgår, at brugeren godkender eller accepterer disse vilkår, accepterer brugeren disse Vilkår for brug af FAIR Integrations app.Appen stilles til rådighed under de anførte forudsætninger og ansvarsbegrænsninger. Såfremt brugeren ikke kan acceptere disse Vilkår for brug af FAIR Integrations app, må Appen derfor ikke lovligt anvendes. Såfremt brugeren på trods af dette alligevel vælger at anvende Appen, betrages disse Vilkår for brug af FAIR Integrations app for accepteret af brugeren.
  Disse vilkår ophører med gælde, når brugerens brug af Appen ophører.

 2. Brugeren kan opsige Aftalen om brug af FAIR Integrations App til enhver tid ved at slette app’en fra brugerens smartphone

Lovvalg og værneting

 1. Tvister mellem brugeren og Barry afgøres efter danske retsregler, herunder mangelsreglerne i den danske købelovs forbrugerafsnit.

 2. Sager mod FAIR Integration med relation til brug af FAIR Integrations App anlægges som udgangspunkt ved Københavns Byret. Brugeren har dog ret til at vælge at anlægge sag mod Barry ved sit eget hjemting, jf. nærmere retsplejelovens § 244, jf. § 245, stk. 2.

Hello Software IVS

CVR: 39733463

©Hello Software IVS